Linde Servis
Linde Özel Servis
Bağış

Bağış Politikası

 

Yapılan bağışlar detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulması ve yapılacak bağışın sınırının genel kurulca belirlenmesi şartıyla Şirket, asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi, bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir.Şirket sağlık ve eğitim ile ilgili vakıflara bağış yapabilir.  Ana sözleşmesinin "Karın Dağıtımı" başlıklı maddesinde düzenlenen birinci temettüye halel gelmemek üzere, kurulmuş olan eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı'na sene içinde muhtemel net % 5'ni aşmamak kaydıyla bağış yapılır.